על הניסים, על הסופגניות ועל חובת ההדלקה .הערב נר ראשון של חנוכה

לרגל חג האורים, חג החנוכה, מבחר הלכות מעשיות לקוראי ''האשתאג ניוז'' מפי רב העיר עפולה, שמואל דוד: הגמרא במסכת שבת מדגישה כי עיקר הדלקת נר חנוכה הוא משום פרסום הנס, לכן יש להדליקו בחוץ, ולכן יש להדליק משתשקע החמ...