האם ערביי האזור עושים מחרימים את המסחר בעיר עפולה בעקבות מאבק הציביון היהודי?

בעקבות החלטת עיריית עפולה והעומד בראשה, אבי אלקבץ, לסגור את הפארק העירוני עבור תושבי חוץ ומתן זכות כניסה לפארק לתושבי עפולה בלבד, התעוררה בדף הפייסבוק 'ערבים מאוחדים' קריאה ודרישה מתושבי ישראל הערבים להדיר רג...