מנכ”ל משרד החינוך שמואל אבואב בחר בטוביה קושניר מכפר יחזקאל כדמות הבוגר הישראלי

הבוגר האידיאלי של מערכת החינוך צמח בכפר יחזקאל   ''מהי דמות הבוגר של מערכת החינוך שאנו רוצים לראות? במקום לנסות להסביר ולתאר, אפשר פשוט לספר עליה'', פתח שמואל אבואב, מנכ''ל משרד החינוך את האיגרת בה ה...