הארץ לא רעשה, לא געשה, שופטי העליון והנשיאים לא מחו אל מול חרפת השופט אל-יגון

בוז ארוך לשופט בדימוס עודד אל-יגון שכתב פוסט שנאה ולעג לשביס שלבשה מיס עולם לשעבר, לינור אברג'יל בטקס השאת המשואות. ולחשוב שהאיש הזה היה נשיא בית משפט השלום, האיש הלועג, המבזה, הסרקסטי, שכתב: ''ניסיתי לצפות ב...