מצב החקלאים בעמק ובגליל חמור יותר ממה שנדמה

אלקנה כהן ממושב הזורעים ומראשי מיזם 'היוגב' מתריע ומזהיר: " המצב חמור הרבה יותר ". שומר הסף. אלקנה כהן הוא הפועל העברי הממשיך את מסורת חלוצי טרום המדינה. חקלאי, איכר, נוטר, המחובר לרגבי האדמה כששורשיו ה...