רב בית הספר תובע את מנהל ביה”ס ומשרד החינוך על ביטול ”גמול רב”

בימים אלה מתבררת תביעה שהגיש עו''ד יהושוע רובין מנצרת עילית, כנגד מנהל בית ספר בעמק ומשרד החינוך, על הפסקת תשלום ''גמול רב'' לרב בית הספר, תפקיד אותו נשא בתשע השנים האחרונות. מכתב התביעה שהגיע לכתבנו עולה כי: ה...