תרצה ריבק, מנכ”לית מכללת נצרת עילית – יזרעאל השתתפה ביום עיון בנושא גיבוש תכנית עבודה. ריבק: ”המכללות הטכנולוגיות הן מנוע צמיחה במשק הישראלי”

תרצה ריבק מנכ''לית מכללת נצרת עילית – יזרעאל השתתפה ביום עיון שקיים פורום המכללות הטכנולוגיות, ועסק בנושא גיבוש תוכנית עבודה אסטרטגית בהשכלה הטכנולוגית. כתבנו מציין כי ריבק, היא שותפה בפורום המכללות הארצי, ושו...