המעשה הלא יסולח של ראשי החרדים במינוי יונה מצגר לרב ראשי

הרבנים, הראי''ה קוק, יעקב מאיר, יצחק אייזיק הלוי הרצוג, בן ציון מאיר חי עוזיאל, איסר יהודה אונטרמן, יצחק ניסים, שלמה גורן, עובדיה יוסף, אברהם שפירא, מרדכי אליהו, ישראל מאיר לאו, אליהו בקשי דורון, שלמה משה עמר ו...

ותודה לנשיא המדינה. יונה מצגר ישלים את תקופת מאסרו

האסיר יונה מצגר ישלים את תקופת מאסרו ולא יזכה לחנינה מנשיא המדינה. יונה מצגר, מי שכיהן כרב ראשי אשכנזי של ישראל, היה לכל מה שרב ראשי לא אמור להיות. מצגר הואשם במסגרת הסדר טיעון בקבלת שוחד בסך חמישה מיליון ש''ח ...