סגולה מיוחדת לפרנסה ושפע, על פי חבר מועצת העיר מגדל העמק, יוסי רואש.

חבר מועצת העיר מגדל העמק, יוסי רואש, נאמן ביתו, יד ימינו ומשמשו בקודש, של הגרי"ד גרוסמן , פרסם "סגולה נפלאה לפרנסה", המסוגלת ליום זה . כך כותב רואש: "סגולה טובה וידועה לפרנסה מהצדיק מנחם מנדל מרימנוב: בהגיע הש...