הוריו, אחיותיו ואחיו נספו באושוויץ, יוסף עלה לארץ, לחם, נפל ונטמן כאלמוני בבית העלמין בעפולה

הוריו, אחיו ואחיותיו של יוסף קוחן מאולקוש רוכזו ב-1941 בגטו יחד עם היהודים עד לגירוש למחנה השואה אושוויץ ומשם לא חזרו מעולם. רק יוסף שרד את המלחמה במחנה ריכוז גרמני, חווה חוויות קשות מנשוא שתלאה עט אומן מלתאר ...