עלייה דרמטית בהרשמה לשנה א’ 74% גידול במספר הסטודנטים תושבי נצרת עילית.

מאז כניסת תרצה ריבק לתפקיד מנכ''לית  – יזרעאל, נרשמה עלייה משמעותית של 74% במספר הסטודנטים בשנת הלימודים הראשונה של תושבי העיר נצרת עילית. והזרוע עוד נטויה כי עדיין נרשמים. ''כשמציבים מטרות ויעדים על פי החזו...