אם הטביעה בנה, סב הטביע את בתו, ילדים בקצה הסיכון, מי אחראי?

  דרוש גלגל הצלה מהורים חולים אלו לא רשויות הרווחה שאשמים בטרגדיות בשבועות האחרונים, אלו לא פקידות הסעד, אלו לא העובדות הסוציאליות, ובמידה מסוימת אלו אפילו לא השכנים והשכנות, גם לא הסבתא והסבא וגם לא...