יצחק קמינסקי הנופל בשיירת יחיעם – בשליחות העם, בשיירת יחיעם

אהבת העם, ערבות הדדית, חיים למען הכלל. מושגים שכמו נשכחו מעמנו. זה סיפורו של יצחק קמינסקי זכרונו לברכה. צעיר מימי ראשית המדינה, מן הימים שלפני תש"ח – ימים שבהם שליחות למען הזולת, למען האומה הייתה אבן דרך, אמונ...