שטחים תמורת מים. דרישה מהממשלה שלא להגדיל את מכסת המים לירדן עד לחידוש החכרת הקרקע בנהריים

חודש בלבד אחרי שהטיל מלך ירדן עבדאללה את החלטתו בדבר החזרת השטחים בנהריים כחלק מנספח הסכם השלום עם ירדן הגיעה משלחת ירדנית לביקור בישראל .חברי המשלחת הירדנית סיירו באיזור המיועד בחלקו לשוב לירדן בנהריים. חברי ה...