שלום לעומק, ברוכה הבאה הרדידות

היום כולם עיתונאים, כולם צלמי עיתונות, כולם מושכי מקלדת, כולם מגוללים את חייהם, היום כבר לא צריך את לונדון ולא בגלל הברקזיט או קורבין. היום כבר אפשר לאפסן את לונדון במחסן הגרוטאות של ההיסטוריה, שלום לירון לונדו...