”אני לא הייתי מתגאה ולא משלימה עם החלטתי שבני לא יתגייס לצבא”

תגובות מעורבות ביישוב בעמק יזרעאל כנגד תושבת העמק אשר היגרה אחר אהבתה לאנגליה. ''זכותו של כל אדם לבחור את חייו, לרדת מהמדינה, לאכול מה שרוצה, לעבוד במה שהוא חושב אבל יש משהו יותר מצורם בנפנוף הזה, הנאיבי משהו,...