יורם קרין קיים פגישת עבודה עם שר התחבורה, שמונה היום למ”מ שר החוץ

יורם קרין, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות ומייק ארליך, מהנדס המועצה נפגשו עם שר התחבורה, ישראל כץ, אנשי משרדו ואנשי המקצוע של נתיבי ישראל כדי להעלות מספר נושאים בוערים הנמצאים על סדר יומה של המועצה וביניהם: הס...