חילול שבת ורבני ישראל

להרבות אור, להרבות טוב. התגובה היהודית לחילול השבת ההמוני בעקבות האירוויזיון

הבדיחה המשפחתית קובעת כי לא משנה באיזו שעה תתחיל את ההכנות לחג, תמיד, אבל תמיד תגיע עד לרגע האחרון. נקודת טרם התקדש השבת בשבת האחרונה עשו בנות המשפחה מאמצים עילאיים לחרוג ממנהג זה ולהכניס כעצת הרבנים והרבני...