לנוכח התרחבות תופעת חלוקת חומר תעמולה מיסיונרי בחינם

חינם מול חינם ''יד לאחים'' פתח בקפמיין הסברה נגטיבי תחת הכותרת: ''חינם'', עלונים מיוחדים, מעוצבים בסגנון ייחודי, נושאי כותרת ענק 'חינם', מכילים הסברה תמציתית על הסכנות שעלולות להיות טמונות במתנות הניתנות חי...