הרב כהנא חי, בועט ושב למיינסטרים הדתי-לאומי בתמיכת רוה”מ

בשמאל צועקים גוועאלד, פאשיזם, כהנא בכנסת, הגזענות נכנסת בדלת הראשית. האמת הם צודקים אך צבועים בצבעי הקשת של צבעי העזות, החוצפה והשקר. אותם הזועקים נגד כניסת ממשיכי דרכו של הרב כהנא לא השמיעו קול כשבג''צ בגיבוי...