בצפון: 900 בני נוער השתתפו בכנסי משצ”ים חווייתיים ומאתגרים

"פעילות המש''צים של מינהל חברה ונוער במחוז הצפון חוצה גבולות ופורצת לבבות . זוהי פעילות חווייתית , מאתגרת ובמיוחד: מרגשת. יש לנו נוער נפלא, תורם, מכיל, מחבק ונרתם וערב פסח התשע''ט אני בהחלט רוצה להצדיע על זאת ...