article placeholder

רבנות העיר עפולה הכריזה מאבק נגד תעודות ‘כשרות’ חריגות

הסדק מתרחב, ברבנות עפולה מנסים לעצור את התופעה לכשרות בעיר עפולה יצא שם ברחבי הארץ כאחת משלשת הכשרויות המהודרות, וכל אדמו''ר ורבי יכול לאכול בכשרות רבנות עפולה ללא כל חשש. אלא שבאחרונה מספר בעלי עסקים מבקשי...