הדיינים חקרו את הרב שהכחיש כי ערך חופה עד שנשבר והודה

ערנותם ותושייתם של שלשת דייני בית הדין הרבני הראשי בצפון, גרמה לקביעתם החד משמעית: ''לאחר שמיעת העדויות והראיות שבתיק, קובע בית הדין כי בני הזוג נשואים זה לזה כדת משה וישראל ועל הצדדים להתגרש זה מזה בגט פי...