שמים את הצפון במרכז. לקראת בחירות 2019 תושבי הצפון מעמידים אג’נדה אזרחית לפיתוח הצפון.

לקראת בחירות 2019 תושבי הצפון מעמידים אג'נדה אזרחית לפיתוח הצפון "לא יתכן שבתקופת הבחירות, בה מתעצב סדר היום הלאומי, הצפון ישכח. זו הזדמנות של פעם בארבע שנים לקידום העיסוק באיכות הבריאות, החינוך, התחבורה, התעסו...