70 שנים לרצח 2 תושבי עפולה, עובדי חברת החשמל שיצאו לוואדי עארה לתקן חבלה ברשת החשמל

לויקה נהרג במקום, זלוטניצקי נפצע והוכרע לאחר מספר ימים ערבים פורעים מואדי עארה טמנו מלכודת לעובדי חברת החשמל: לויקה, לוי ישראל וחברו אברהם זלוטניצקי, שהגיעו לתקן ונפלו קורבן למארב המחבלים, שגנבו את אקדח...