לורי שם טוב, חרפת המשפט שהפך למש-פח. מעצר ההשתקה שהיה לאות קין על מערכת המשפט

סוף סוף, אחרי יותר מדי זמן, המון זמן, העוול הנורא, המש-פח, חוסר הצדק, העינוי והעיוות הגיעו לקיצם בהפוגה קצרה. לורי שם טוב, פעילה אקטיביסטית כתבה את דם ליבה, את כאב מצפונה, את ייסורי תוגתה כאם שילדיה נלקחו מ...