האבא של ליה וייצמן לא זכה לראותה מצטיינת בצה”ל

שבוע התקיימו טקסי מצטיינים בחטיבות ובאוגדות השונות, בין המצטיינים גם רס"ל ליה ויצמן המתגוררת בעפולה נגדת תקשוב ומחשוב, רס"ל ליה ויצמן, מתגוררת בעפולה דרכה הצבאית של ליה, החלה כששובצה כסמב"צית חי"ר במוצב של פקע...