חינוך: האם הלמידה המקוונת ב׳זום׳ עוזרת או עוצרת את הסטודנטים במדינת ישראל?

מפתיחת שנת הלימודים האקדמית הצטברו לא מעט תלונות של סטודנטים ברחבי הארץ כלפי הלמידה באפליקציית ׳זום׳, כאשר חלקם מעידים כי אינם מצליחים להתרכז ויש גם כאלה שרואים בו יתרון. בכייה לדורות או נוהל שיישאר קבוע גם לא...