להסכם שבעל פה אין תוקף משפטי בעת גירושין ופירוק שיתוף- כך פסק בית המשפט, ודחה את טענתה של האשה כי הבעל הסכים לוותר על חלקו בדירה המשותפת תמורת ויתור על מזונות

בית המשפט הפך את זכיית האשה בערעור על פיה,  והורה על פירוק השיתוף בדירה והעברת חצי משווי הדירה לידי הבעל, אותו ייצגה עורכת הדין מאיה הר ציון, לאחר שלא הוכיחה טענתה כי הבעל הסכים לוותר בעל- פה על זכותו למחצית ה...