שמונה בעקבות אחת. במשפחת נחמיאס מקווים לקבל יותר משמונה כרטיסים

85 בני משפחת נחמיאס, בניה, בנותיה, נכדיה וניניה של מארי נחמיאס, עסוקים וטרודים בימים אלה בפתרון התעלומה והחידה, איך מתוך 85 בני משפחה יבחרו שמונה בלבד? מארי נחמיאס, ראש השבט המפואר הייתה שמחה לראות את ילדיה...