כשאנטישמיות ושנאת היהודים מתפשטת, מדינת ישראל צריכה שר במשרה מלאה עם תקציבי עתק, להתמודד עם המפלצת

במסגרת הענקת תארים לשרים הבלתי מוגבלת, הנה שר חשוב ומשמעותי במששה מלאה במדינת ישראל חייבת בעולם, בארה''ב, דרך צרפת, בריטניה, בלגיה, גרמניה, הונגריה, רומניה, אוסטריה, העולם הערבי, כולל מדינות ידידותיות ועד טורק...

מאסר בפועל וקנס למסיע שב”חים

מאסר בפועל וקנס למסיע שב"חים נהג תושב האזור הסיע ברכבו 4 תושבי השטחים נדון לחודשיים חודשי מאסר בפועל אשר הומרו לעבודות שירות וחמישה חודשים על תנאי, השופט אף קנס אותו בסך 3000 ש"ח וכן פסל את הנאשם מלנהוג ברכב מ...