ח”כ מוטי יוגב: ”להחלטת בג”צ בסוגיית גיוס בנות דתיות לצה”ל אין כל תוקף מוסרי”

הכרעת בג''צ כי על משרד החינוך לממן פעילות בתוך מוסדות חינוך לבנות דתיות, גורמת לסערה בציבור הדתי לאומי. בעקבות ההחלטה הודיע משרד החינוך כי יממן פעילות הסברה והכנה לצה''ל ,לראשונה, בתוך אולפנות, אשר היו מודרות ו...