article placeholder

ארגון בצלמו: “אנו דורשים ממפכ”ל המשטרה ומהיועץ המשפטי לממשלה- עצרו את גל הטרור כלפי נשים ערביות. הוציאו צוי מעצר מינהלי למאיימים מבני המשפחה”

בשבוע האחרון נרצחה אישה מהמגזר הערבי על רקע כבוד המשפחה. לפני שבועיים התבשרנו שוב בבשורה נוראה דומה, ושם החשודים היו בני משפחת הנרצחת שהיו אמורים להגן עליה מדובר בתופעה קשה מאוד אשר לדאבוננו מגיעה מתוך המשפ...