רבה הראשי של עפולה, הרב שמואל דוד, מגייס את הגבאים להנגיש את בתי הכנסת. אך מה יהיה על המועצה הדתית הלא מונגשת?

בניין המועצה הדתית בעפולה עדיין אינו מונגשים, ובעלי מוגבלויות לא יכולים להגיע לקבל שירות כנדרש. סוגיה זו התעוררה בעקבות מאמר חשוב ביותר, שכתב רבה הראשי של עפולה, הרב שמואל דוד, על חשיבות הנגישות בבתי הכנ...