המזוודה הגיעה לתורכיה במקום לרודוס

תושב האזור אשר יצא עם רעייתו לבילוי בן חמישה ימים באיי רודוס תובע את חברת התעופה עמה טס לאחר שמזוודה אחת מתוך שתי המזוודות עמן נסע לא הגיעה ליעדה ובטעות נשלחה לתורכיה. המזוודה אומנם הוחזרה ארצה ברם לתובע ורעיית...