article placeholder

הרב אשר גבאי: ”הובטח לי אישית שהמזרקה המנגנת לא תעבוד בשבתות ומועדים”

על אף פסק ההלכה של רב העיר עפולה בנושא המזרקה המנגנת בשבת ומועד. על אף פסק ההלכה של רב העיר עפולה שמואל דוד, בדבר ההיתר לעבור ליד המזרקה המנגנת בשבת ובמועד, גילה הרב אשר גבאי, אשר בית הכנסת בראשותו 'דרכי מא...