עכשיו מה ? עוד ועדה, רצח נוסף וכולם מרוצים כתבנו על היד ‘מצב חירום

איזה יופי, הפגנו, יצאנו מהעבודה, מהמשרדים, עשינו ''חינה'' חדשה על כף היד 'מצב חירום', כעסנו, צעקנו, בכינו, כאבנו, זכינו להזדהות מדהימה, כולם בעדנו, כולם איתנו, כולם מזדהים, כולם חומלים , מראש הממשלה ועד פועל מפ...