מילים משנות היסטוריה

מילותיו של אדם קצובות לו אמר ש''י עגנון, כפרפרזה על הכתוב בגמרא ונדמה כי יש אי אלו באזורנו שאינם ערים למאמר זה. הם יורים מילים בלי אבחנה, בצרורות, בודדת, אוטומט, בהסתערות, בשכיבה, מהכתף, הם משתמשים בכל כלי ה...