article placeholder

הסוקרת מינה חייבת לצאת לפנסיה ועכשיו

מינה צמח, בת 82, מזוהה יותר מכל סוקר אחר עם מערכות הבחירות והסקרים, ממש נדמתה, כפי הגבורה, כולם חיכו למוצא פיה עד לפני הבחירות האחרונות. כבר ב-2015 כשלה בענק,תוצאות סקריה היו רחוקים כרחוק מזרח ממערב מהמציאות. ...