ח”כ זוהר: “היה כאן עיוות שהאוניברסיטאות והמכללות האקדמיות זכו בפטור משמעותי, בעוד המכללות הטכנולוגיות נאלצו לשלם מאה אחוז ארנונה לעיריות.”

מזה תקופה ארוכה שהמכללות הטכנולוגיות בישראל מנהלות מאבק להשוואת תשלומי הארנונה הנדרשים מהם לתשלומים הנגבים ממוסדות אקדמיים, קרי, תשלום של 33%, בעוד המכללות הטכנולוגיות נדרשות לשלם 100% דמי ארנונה. ביום שלישי הש...