בוגרי המכינה הקדם צבאית בעלי, תושבי העמק, מצטרפים לדרישת ארגון בצלמו

ארגון בצלמו לאגודה לזכויות האזרח בישראל: "הוציאו הודעה לתקשורת ובה תבהירו כי אתם מתנגדים לשלילת מימון למכינת עלי בעקבות הדברים שפורסמו אתמול והוצאו מהקשרם, ככל שלא תצא הודעה כזאת, נפעל להפסקת הגדרתם של האגודה ...