מנגל לתפארת בטן ישראל

יש חוש הומור לחבר'ה במכינה הקדם צבאית, בעקבות יום העצמאות #news מציג ומצטט הלכות מנגל: נהגו ישראל לצלות בשרים על האש ביום העצמאות והוא הנקרא מנגל בפי העם. הגה: ויראה לקנות בשר בהמה, ואם אין לו יקנה בשר עוף. ו...