הגשם חשף את הפער והאפליה. ראשי רשויות חדלי אישים וראשי מגזר ששכחו לשם מה נבחרו

התמונות הקשות של שוטרים וכבאים מוציאים מביתם ילדים מבוהלים, נחל איתן שוצף קוצף במרכז הכפר. מנוף ענק מוציא אשה קשישה מביתה המוצף, כוחות חילוץ מחלצים נהג העומד על רכבו הטובע. אלו לא תמונות מבתי הבוץ והקש בעולם...