”מבצע ואדים” הוכתר בהצלחה, כחמש מאות מנות מזון למשפחות נצרכות

מסורת, זו השנה הרביעית בה ואדים מרקלוב לוב ורעייתו טובי פועלים למען השקופים בחברה, וכל מי שאין ידו משגת די מזון, לקראת חג הפסח. השנה הכינו תודות לנדיבות ליבם של תורמים פרטיים ואנשי עסקים, כחמש מאות מנות מזון. א...