אם תרצו אין זו אגדה. סיפורם המיוחד של החוזה והמצהיר, בלפור את הרצל לתפארת מדינת ישראל

הרצל ובלפור חקק – ואם תרצו אין זו אגדה- זכורים לרבים כחתני התנ"ך העולמיים לנוער לפני הרבה שנים. הרצל ובלפור מוכרים בפעילי ציבור, ככותבי מאמרים לעיתונות, אבל קודם כל כסופרים ומשוררים. גם כאן יש להם נקודת ציון מ...