הכל בגלל הטינדר

רינה התבררה כרוני שהציל את חייו של הבעל. המסרון בו נכתב ''אם לא הטינדר הייתי נשאר כלוא בחיים העלובים שלי'', כתב הבעל בוואטסאפ לרינה. ההלם הגדול הגיע בשלב מאוחר יותר. הוואטסאפ ממשיך לספק לנו סיפורים מיו...