מתקפה מתוזמנת על הדמוקרטיה מצד התקשורת ואנשי המשפט

מאת: עמנואל בן סבו שופטים בדימוס, שופטי עליון בדימוס, נשיאי בתי משפט בדימוס, עוזרים משפטיים בדימוס, עורכי דין, מזכירות בתי המשפט, הורים לעורכי דין, משפטנים בפוטנציה, סבתות גאות לשופטי העתיד, כל אלה ועוד חבר...