article placeholder

לא חצתה את הגשר. אורלי לוי תחסר מאוד בכנסת הבאה

אורלי לוי אבוקסיס הייתה יכולה להיות שרה משפיעה, משוריינת בכל מפלגה שרק הייתה רוצה, כולם חזרו אחריה, _ סמן ערכי, חברתי של מקצוענית, חרוצה, אידיאולוגית ומי שבאה לעבוד. ברם, אורלי לוי בחרה ללכת עם האמת שלה, עם הע...