“עסק מביא למגורים”, האם עפולה הופכת לעיר מעורבת?

שוב עפולה בכותרות, "עפולה לא למכירה" "שומרים על הצביון היהודי" וזה נראה כאילו אין דרך חזרה ואין שום אפשרות לעצור או למנוע זאת. תושבי הכפרים, לפי הנראה לעין, אינם נראים מבוהלים לשמעון אהרוני מארגון להב"ה המ...