מנהלת המחוז במשרד החינוך , ד”ר אורנה שמחון, נבחרה למנהלת המחוז המצטיינת לשנה זו

מנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבואב ומנהלת המחוז ד"ר אורנה שמחון נפגשו בזרזיר עם ראשי הרשויות ומנהלי מחלקות החינוך בחברה הבדואית בצפון וכן עם ראשי רשויות אחרים שבתחומם ישובים בדואיים. המטרה העיקרית : להמשיך ולהעצ...